Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия

25.00лв.

Дисциплината прескачане на препятствия е една от основните олимпийски дисциплини и е най-масовата както у нас, а така също и в целия свят. Със своята динамика, красота и непредсказуемост, тя е предпочитана както за гледане, а така също и за практикуване от всички докоснали се до тази неповторима емоция.

В този учебник авторът обобщава опитът на водещите държави в дисциплината прескачане на препятствия, нашите български традиции, личният му практически опит и теоретични знания. Представена е една усъвършенствана система на подготовка на коня и ездача в прескачането на препятствия.

Необходимостта от написването на „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ е продиктувана от липсата на подобен вид учебни помагала на нашия пазар на български език.

Прескачането на препятствия е една от най-популярните и бързо развиващи се дисциплини, в която непрекъснато се експериментират и въвеждат иновации. Приносът на автора се изразява в това, че той синтезира, обобщава, анализира и представя на нашите специалисти тези добри практики, новости и последни тенденции в обучението.

За поръчки: 0893 39 63 60
Категория:

Описание

Учебникът включва следните части:

  • Методика на бучението по прескачане на препятствия за начинаещи ездачи,
  • Методика на обучението по прескачане на препятствия за напреднали ездачи,
  • Специфика на методиката на обучение на коня,
  • Контрол и оценка на спортната подготовка.

В тези раздели авторът подробно представя и анализира следните въпроси: изработване правилен седеж на ездача при прескачането на препятствия, фазова структура на скока, фактори на спортното постижение, скачане на кавалети и серии от препятствия в линия (връзки), скачане на паркур, често срещани грешки при прескачането на препятствия, изработване на тренировъчна програма, поведение при проблеми в обучението, участие в състезания, планиране на състезателната програма, периоди на обучението по прескачане на препятствия, усъвършенстване подготовката на коня в прескачане на препятствия, начини за разрешаване на проблеми при прескачането на препятствия, примерни скици на паркури, примерни варианти на скари и връзки от препятствия, седмична програма за подготовка по прескачане на препятствия за деца и юноши в предсъстезателния период, примерни упражнения за подготовка на напреднали коне и ездачи в предсъстезателния период и много др.

За по-лесното възприемане на тематиката авторът и използвал богато онагледяване с над 240 цветни снимки, фигури и таблици.

Учебникът е предназначен както за високо квалифицирани ездачи в дисциплината прескачане на препятствия, а така също и за начинаещи и любители, които искат да се усъвършенстват и развиват в тази дисциплина. Това е много полезно помагало за всички треньори и инструктори, а така също и за студентите обучаващи се в НСА „Васил Левски“ в специалност треньор по конен спорт.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
1. МЕТОДИК А НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА
НАЧИНАЕЩИ ЕЗДАЧИ
1.1. Кавалети
1.2. Серии скокове – скари и връзки
1.3. Отделни скокове на препятствия
1.3.1. Основни качества на коня
1.4. Фази на скока
1.5. Фактори на спортното постижение при прескачане на препятствия
1.6. Комбинации
1.7. Серии от препятствия в линия (връзки)
1.8. Скачане на паркур
1.9. Различни видове препятствия в дисциплината прескачане на препятствия.
1.10. Систематизиране на основните упражнения за скокова подготовка в началното обучение
1.11. Често срещани грешки при прескачането на препятствия в началното обучение
1.12. Тренировъчна програма
1.13. Анализ на пътя между препятствията
2. МЕТОДИК А НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ ЕЗДАЧИ
2.1. Въведение
2.1.1. Предварителни бележки
2.1.2. Изисквания към ездача
2.1.3. Значение на правилния олекотен седеж
2.1.4. Изисквания по отношение на коня
2.1.5. Особености на екипировката
2.1.6. Изисквания по отношение на тренировката
2.1.7. Общуване и грижи за коня
2.2. Принципи на обучението
2.2.1. Общи предпоставки
2.2.2. Последователност и взаимовръзки в обучението
2.2.3. Основи на обучението по обездка на коня по прескачане на препятствия
2.3. Цели на обучението и съдържание на тренировките
2.3.1. Предпоставки
2.3.2. Скокова гимнастика
2.3.3. Обучение по скачане на отделни препятствия
2.3.3.1. Построяване на отделни препятствия
2.3.3.2. Последователност на скока, дистанция на отскока и приземяването
2.3.3.3. Фазова структура в преодоляване на отделни препятствия
2.3.4. Преодоляване на сложни препятствия (комбинации) и връзки от препятствия
2.3.4.1. Въведение
2.3.4.2. Видове комбинации
2.3.4.3. Връзки от препятствия – дистанции
2.3.5. Езда в паркур
2.4. Поведение при проблеми в обучението
2.5. Участие в състезания
2.5.1. Планиране на състезателната програма
2.5.2. Подготовка за изпитанията
2.6. Заключение
3. МЕТОДИК А НА ОБУЧЕНИЕ НА КОНЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
3.1. Специфика на методиката на обучение
3.2. Периоди на обучението по прескачане на препятствия
3.2.1. Първи период. Обучение на младия кон
3.2.2. Втори период. Обучение по прескачане на препятствия на кон със завършена обездка като млад кон
3.2.3. Подготовка за състезание по прескачане на препятствия
3.2.3.1. Подготовка за определено състезание
3.2.4. Трети период. Усъвършенстване на коня в прескачане на препятствия
3.2.5. О бучение на коня за прескачане на някои особени препятствия. Прескачане на земни препятствия (банкети)
3.2.6. Проблеми при прескачането на препятствия
4. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА СПОРТ НАТА ПОДГОТОВКА
4.1. Етап на началното обучение на ездача
4.1.1. Етап на подготовката – първо ниво
4.1.2. Етап на подготовката – второ ниво
4.1.3. Етап на подготовката – трето ниво
4.2. Етап на спортната специализация
4.2.1. Етап на подготовката – първо ниво
4.2.2. Етап на подготовката – второ ниво
4.3. Етап на спортното усъвършенстване и майсторство
4.3.1. Етап на подготовката – първо ниво
4.3.2. Етап на подготовката – второ ниво
4.4. Експертна оценка на специализираната подготовка
4.4.1. Етап на началното обучение на ездача
4.4.2. Етап на спортната специализация
4.4.3. Етап на спортното усъвършенстване и майсторство
5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1. Примерни скици на паркури
5.2. Примерни варианти на скари и връзки от препятствия
5.2.1. Седмична програма за подготовка на конете по прескачане на препятствия за деца и юноши в предсъстезателния период
5.2.1.1. Първи вариант
5.2.1.2. Втори вариант
5.2.2. Примерни упражнения за подготовка на напреднали коне и ездачи в предсъстезателния период
ЛИТЕРАТУРА

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

Издателство

НСА ПРЕС

За поръчки

0893 39 63 60