Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня в дисциплината обездка

25.00лв.

Учебникът „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня в дисциплината обездка“ е продължение на вече публикуваното учебно помагало „Теория и методика на обездката на коня“.

В него авторът допълва и разширява своите възгледи и съвети относно подготовката на ездача и коня за тази дисциплина. Конният спорт е един от малкото спортове, на които човек може да се наслаждава от ранно детство до зряла възраст. Удоволствието от ездата можете да изпитате както като любители, така и като професионални ездачи, стига да знаете как да обучавате коня си, да спазвате определена последователност и методичност в работата си, и да постигнете хармония в отношенията си с животното.

Обездката на коня е основа на всички дисциплини в конния спорт, което я прави предпоставка за успешно представяне в спортносъстезателния процес.

В настоящия учебник в синтезиран и систематизиран вид са представени средствата и методите за усъвършенстване на управлението на коня, координиране на основните помощи, правилния начин за изпълнение на упражненията от обездката на коня и начините за подобряване на нашите ездови резултати, каква методическа последователност да спазим при подготовка и обучение на коня, как да осъществим и проведем правилен контрол и оценка на спортната подготовка на ездача и коня и др.

„Теория и методика на обездката на коня“ е полезна за всеки ездач и треньор независимо от нивото на неговата подготовка и практически опит.

Надявам се „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня в дисциплината обездка“ да бъде полезна за всеки ездач и треньор независимо от степента на неговия опит.

При написването на тази монография съм взел под внимание теоретичния и практическия опит на изтъкнати наши и чужди специалисти в конния спорт, както и моя личен 47-годишен опит в конния спорт. За по-лесно възприемане на информацията съм използвал за онагледяване 132 илюстрации, снимки и фигури.

За поръчки: 0893 39 63 60

 

 

Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Първа част. Основни принципи в обездката и управлението на коня
Цел и същност на обездката на коня
Основни помощи за управление на коня и как се използват
Допълнителни помощи
Спомагателни помощи
Синхронизиране на помощте
Седеж на ездача
Упражнения за ездача
Втора част. Координиране на основните помощи
Основни помощи за действие с поводите
Основни помощи за опиране на коня на транзелата (повода)
Основни помощи при различните алюри
Основни помощи за преходите
Трета част. Използване на помощите за управление от напреднали ездачи в упражнения
Основни помощи за удължаване и скъсяване
Основни помощи за отстъпване назад
Основни помощи за рамото вътре
Основни помощи за крупа вътре
Основни помощи за полупрестъпвне
Основни помощи за въртене около задницата
Основни помощи за въртене около предницата
Основни помощи за контрагалоп
Основни помощи за летяща смяна
Основни помощи за пиафе
Основни помощи за пасаж
Скала на обучение в конния спорт
Понятиен апарат и въведение в тренировъчния процес

Четвърта част. Подготовка и обучение на коня

Начално обучение на коня

Основни алюри на коня

Привикване и заездване (обяздване)

Основно обучение по обездка на коня

Обучение на коне с физически и темпераментни недостатъци

Причини за съпротиви при коня

Основни принципи в подготовката на конете

Видове тренировки

Условия, които трябва да се спазват при тренировката на коня

Етапи на обучението

Контрол и оценка на спортната подготовка

Обобщаващи принципи на класическата обездка

Заключителни бележки

Литература

 

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

Издателство

НСА ПРЕС

За поръчки

0893396360