Теория и методика на обезката на коня

20.00лв.

Конният спорт е един от малкото спортове, на които човек може да се наслаждава от ранно детство до зряла възраст. Удоволствието от ездата можете да изпитате както като любители, така и като професионални ездачи, стига да знаете как да обучавате коня си, да спазвате определена последователност и методичност в работата си, и да постигнете хармония в отношенията си с животното.
Обездката на коня е основа на всички дисциплини в конния спорт, което я прави предпоставка за успешно представяне в спортносъстезателния процес.
В настоящото учебно помагало в синтезиран и систематизиран вид са представени средствата и методите за усъвършенстване на управлението на коня, координиране на основните помощи, правилния начин за изпълнение на упражненията от обездката на коня и начините за подобряване на нашите ездови резултати.
„Теория и методика на обездката на коня“ е полезна за всеки ездач и треньор независимо от нивото на неговата подготовка и практически опит.
За по-лесно възприемане на информацията авторът е използвал за онагледяване 118 илюстрации, снимки и фигури.

За поръчки: 0893 39 63 60
Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Първа част. Основни принципи в обездката и управлението на коня
Цел и същност на обездката на коня
Основни помощи за управление на коня и как се използват
Допълнителни помощи
Спомагателни помощи
Синхронизиране на помощте
Седеж на ездача
Упражнения за ездача
Втора част. Координиране на основните помощи
Основни помощи за действие с поводите
Основни помощи за опиране на коня на транзелата (повода)
Основни помощи при различните алюри
Основни помощи за преходите
Трета част. Използване на помощите за управление от напреднали ездачи в упражнения
Основни помощи за удължаване и скъсяване
Основни помощи за отстъпване назад
Основни помощи за рамото вътре
Основни помощи за крупа вътре
Основни помощи за полупрестъпвне
Основни помощи за въртене около задницата
Основни помощи за въртене около предницата
Основни помощи за контрагалоп
Основни помощи за летяща смяна
Основни помощи за пиафе
Основни помощи за пасаж
Скала на обучение в конния спорт
Понятиен апарат и въведение в тренировъчния процес
Заключителни бележки

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

За поръчки

0893 39 63 60