Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт

20.00лв.

Материалът, включен в настоящото ръководство за начално обучение по конен спорт, е съобразен с учебната програма за обучение на студенти от специалност „Конен спорт“ – бакалавърска и магистърска образователно-квалификационна степен, в Национална спортна академия „Васил Левски“. За целта са използвани много съвременни литературни източници, публикувани във водещите страни на конния спорт, знанията и опитът на изтъкнати наши и чужди специалисти, както и моят личен опит. С това ръководството отговаря на най-новите и актуални изисквания на теорията и практиката в конния спорт.
В тематичен план основно са разработени въпросите за качествата на ездача и коня, правилата за езда в манежа и полето, екипировката на ездача и амуницията на коня, подготовката за езда, етапите в началната подготовка на ездача, помощите за управление на коня, основните упражнения в ездата при обездката, прескачането на препятствия и ездата в полето, проблеми при прескачането на препятствия в конния спорт, стреса и страха при началното обучение по конен спорт, обучение в безопасно падане от коня, указания за езда с насоченост към състезания и др.
Това ръководство е предназначено както за студенти от Национална спортна академия „Васил Левски”, така и за хора, занимаващи се професионално с конен спорт, за любители и начинаещи ездачи, треньори, инструктори, ездачи и за всички, които се интересуват от тази тематика.

За поръчки: 0893 39 63 60
Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи положения
1.1. Качества на коня
1.2. Ездач
1.3. Учебен кон
1.4. Треньор и инструктор по конен спорт
1.5. Място на подготовката
1.6. Порядък и правила – в манежа
1.6.1. Обозначения на манежа
1.6.2. Фигури на копитната следа (работни линии)
1.7. Правила за езда в полето
1.8. Екипировка
1.8.1. Екипировка на ездача
1.8.2. Амуниция на коня
1.8.3. Поддръжка на екипировката
1.9. Подготовка за езда
1.9.1. Грижа за коня
1.9.2. Заюздване – поставяне на юздечката
1.9.3. Оседлаване – поставяне на седлото
1.9.4. Водене коня от ръка

2. Начална подготовка на ездача
2.1. Етапи на подготовката
2.2. Седеж и обучение на седежа
2.2.1. Възсядане и слизане
2.2.2. Седеж на ездача
2.2.3. Облекчен тръс и оставане в седлото
2.2.4. Обучение на седежа
2.2.5. Грешки на седежа
2.3. Помощи за управление на коня
2.3.1. Помощ с тежестта
2.3.2. Помощ с шенкела
2.3.3. Помощи с поводите
2.3.4. Особености на помощите при олекотен скокови седеж
2.3.5. Особености на помощите при бегови седеж
2.3.6. Помощни средства
2.3.7. Помощни поводи – поставяне и използване
2.4. Чувство
2.5. Въздействие

3. Стресът и страхът при началното обучение по конен спорт
3.1. Цел на изследването
3.2. Задачи на изследването
3.3. Методи на изследване
3.4. Резултати
3.5. Обобщение
3.6. Нива на страха
3.7. Полезни съвета какво да правим и как да преодолеем страха от ездата
3.8. Паданията и травматизмът при конна езда
3.9. Обучение в безопасно падане от коня

4. Основни упражнения
4.1. Отпускаща работа и отпускащи упражнения
4.2. Основни упражнения в ездата при обездка
4.2.1. Опиране на помощите
4.2.2. „Оставяне на коня да дъвче поводите от ръка”
4.2.3. Езда на алюрите
4.2.4. Полуспирания и спирания на коня
4.2.5. Странично сгъване на задтилъка и огъване
4.2.6. Езда при завиване
4.2.7. Въртене около предницата на коня
4.2.8. Отстъпване на шенкела, намаляване и увеличаване на четириъгълник
4.2.9. Отстъпване назад
4.2.10. Въртене около задницата на коня, къс кръгом, полупирует
4.2.11. Систематизиране на основните упражнения за обездка
4.2.12. Сменна езда – в група (по водач)
4.3. Основни упражнения в скоковата подготовка
4.3.1. Кавалети
4.3.2. Серии скокове – скари
4.3.3. Отделни скокове
4.3.4. Комбинации и серии препятствия
4.3.5. Скачане на паркур
4.3.6. Систематизиране на основните упражнения за скокова подготовка
4.4. Основни упражнения по езда в полето
4.4.1. Езда при изкачване и слизане
4.4.2. Различни конфигурации на местността
4.4.3. Чувство за темпо
4.4.4. Препятствия в местността (крос-кънтри)
4.4.5. Систематизиране на основните упражнения по езда в полето
4.5. Туристическа езда
4.6. Ловна езда
4.7. Важни познания, необходими за всеки ездач
4.7.1. Изкуство или наука е ездата и значението на правилното обучение по езда
4.7.2. Кон и ездач
4.7.3. Ездач – необходими качества
4.7.4. Кон за всестранна езда – необходими качества
4.7.5. Физическо и духовно единство между кон и ездач през време на ездата
4.7.6. Седеж
4.7.7. Седло
4.7.8. Връзка между анатомията и механиката при движенията на коня
4.7.9. Физиология на мускулите

5. Указания за езда с насоченост към състезания
5.1. Езда на състезания по обездка
5.2. Езда на състезания по прескачане на препятствия
5.3. Езда при състезания по всестранна езда (крос-кънтри, в полето)
5.4. Езда при състезания по ендюрънс
5.4.1. Видове състезания
5.4.2. Начало и протичане на състезанието
5.4.3. Необходими действия на ездача

6. Видове дисциплини в конния спорт
6.1. История
6.2. Популярни дисциплини

7. Първа помощ и мерки за безопасност при езда
7.1. Първа помощ при езда
7.2. Мерки за безопасност при езда и работа с коне
Литература

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

Издателство

НСА ПРЕС

За поръчки

0893 39 63 60