Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт

20.00лв.

Съвременното управление на спортната подготовка изисква и съответното научно осигуряване, свързано с оценката на състоянието на ездачите като знания, навици и умения, което е невъзможно без разработването и прилагането на съвременни средства и методи за оценка и проследяване на ефекта от провеждания учебно-тренировъчен процес.

Проблемът за контрола, оценката и оптимизирането на спортната подготовка при спортистите е извънредно сложен.

Контролът е част от познавателната дейност на човека, при който се събира информация и се оценява състоянието на даден обект с оглед неговото целенасочено, предварително планирано развитие и усъвършенстване.

Главната цел на контрола в спорта е да се оптимизират тренировъчният процес и състезателната дейност на базата на обективна информация за ефекта на приложените въздействия върху спортиста.

За поръчки: 0893 39 63 60
Категория:

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
1. Теоретична постановка на проблема
2. Научна обосновка на проблема
2.1. Етап на началното обучение на ездача
2.2. Етап на спортната специализация
2.3. Етап на спортното усъвършенстване (високо спортно майсторство)
3. Изводи
Литература

Допълнителна информация

Автор

Юри Вълев

Издателство

НСА ПРЕС

За поръчки

0893 39 63 60