Конен спорт – първа част

30.00лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Първа част. Начално обучение на ездача

 1. Теоретични знания за коня и ездача като биологична и психична система
 2. Знания и навици за грижи и отглеждане на коня
 3. Знания за екипировката и амуницията на ездача и коня
 4. Знания и умения за оседлаване, възсядане и слизане от коня
 5. Знания за място на подготовката, порядък, обозначения и правила в манежа. Правила за езда в полето
 6. Знания и изграждане на двигателни навици за различните видове седежи
 7. Знания за различните видове алюри на коня
 8. Знания и изграждане на двигателни навици за основните помощи за управление на коня
 9. Знания и умения за безопасност при езда на кон – обучение в падане от коня
 10. Обучение в самостоятелна езда
 11. Важни познания, необходими за всеки ездач
 12. Указания за езда с насоченост към състезания
 13. Първа помощ и мерки за безопасност при езда

Втора част. Начално обучение на коня

 1. Качества и предпоставки на ездача, работещ с млад кон
 2. Развитие и поведение на коня
 3. Привикване и заездване (обяздване) на младия кон
 4. Обучение по обездка (основно обучение)
 5. Обучение в прескачане на препятствия
 6. Обучение на младия кон в полето
 7. Обучение на коня за дисциплината издръжливост (ендюрънс)
 8. Обучение на коне с физически и темпераментни недостатъци
 9. Основни принципи на тренинг на конете
 10. Тренировка на коня
 11. Условия, които трябва да се спазват при тренировката на коня
 12. Ролята на треньора при обучението
 13. Методика на обучението
 14. Заключителни мисли за началното обучение на коня

Трета част. Теория и методика на обучението в дисциплината обездка

 1. Основни принципи в обездката и управлението на коня
 2. Координиране на основните помощ
 3. Използване на помощите за управление от напреднали ездачи в упражнения

Четвърта част. Система и структура на спортната подготовка

 1. Планиране на спортната подготовка
 2. Физическа подготовка
 3. Техническа подготовка
 4. Тактическа подготовка
 5. Психическа подготовка
 6. Теоретична подготовка
 7. Интелектуална подготовка
 8. Интегрално обучение
 9. Контрол и оценка на спортната подготовка
Категория:

Описание

Идеята да напишем този учебник беше инспирирана от желанието ни да съберем в едно учебно помагало най-важната информация от конния спорт – началното обучение на ездача и коня, методиката на обучение във всички дисциплини, развивани у нас.

Тъй като обемът на такъв учебник би бил твърде голям, решихме да го разделим на две части, като първата включва началното обучение на ездача и коня, методиката на обучение в дисциплината обездка, система и структура на спортната подготовка. Във втората ще бъдат включени методиките на обучение в дисциплините прескачане на препятствия, всестранна езда и издръжливост.

В този учебник обобщаваме опита на водещите държави в конния спорт, нашите български традиции, личния ни практически опит и теоретични знания, за да представим една съвременна система за подготовка на коня и ездача. Представяме както световния опит, така също знанията и личния ни опит като състезатели, треньори и международни съдии по конен спорт.

Във всяка една дейност от работата с конете трябва да бъдат положени всички усилия, за да се гарантира, че на всяко ниво съответните състезатели участват с постепенно тренирани коне, за да не ги излагат на по-висок риск от присъщия на нивото на изпитанието.

Основна цел в подготовката трябва да бъде постигане на хармония между кон и ездач във всичките етапи на обучението и във всички дисциплини на конния спорт. Хармония е думата, която описва най-точно към какво трябва да се стремим в ездата. Това означава, че имате прекрасна връзка с коня и че го разбирате. Това не означава, че третирате коня си като домашен любимец. Това означава, че наистина уважавате животното заради способностите му и че работите с неговата личност.

Настоящата разработка е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите, свързани за конния спорт у нас – студенти в НСА „Васил Левски“, треньори, инструктори, състезатели, любители и деятели на конния спорт.

Най-искрено благодаря на БФКС за предоставената информация и оказаното съдействие при написването на този учебник.

За поръчки: 0893 39 63 60