Конен спорт – втора част

30.00лв.

Увод
ПЪРВА ЧАСТ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ДИСЦИПЛИНАТА ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
1 Методика на обучението по прескачане на препятствия за начинаещи ездачи
1.1 Кавалети
1.2 Серии скокове – скари и връзки
1.3 Отделни скокове на препятствия
1.4 Фази на скока
1.5 Фактори на спортното постижение при прескачане на препятствия
1.6 Комбинации
1.7 Серии от препятствия в линия (връзки)
1.8 Скачане на паркур
1.9 Различни видове препятствия в дисциплината прескачане на препятствия
1.10 Систематизиране на основните упражнения за скокова подготовка в началното обучение
1.11 Често срещани грешки при прескачането на препятствия в началното
обучение
1.12 Тренировъчна програма
1.13 Анализ на пътя между препятствията
2 Методика на обучението по прескачане на препятствия за напреднали ездачи
2.1 Въведение
2.2 Принципи на обучението
2.3 Цели на обучението и съдържание на тренировките
2.4 Поведение при проблеми в обучението
2.5 Участие в състезания
2.6 Заключение
3 Методика на обучение на коня по прескачане на препятствия
3.1 Специфика на методиката на обучение
3.2 Периоди на обучението по прескачане на препятствия
4 Контрол и оценка на спортната подготовка
4.1 Етап на началното обучение на ездача
4.2 Етап на спортната специализация
4.3 Етап на спортното усъвършенстване и майсторство
4.4 Експертна оценка на специализираната подготовка
ВТОРА ЧАСТ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ДИСЦИПЛИНАТА ВСЕСТРАННА ЕЗДА
1. Общо за дисциплината всестранна езда
1.1 Предговор
1.2 Предпоставки при ездача
1.3 Предпоставки при коня
1.4 Особености на екипировката и амуницията
1.5 Предпоставки за тренировки
1.6 Изисквания за общуване и отглеждане
2. Планиране на учебно-тренировъчния процес
2.1 Дългосрочно планиране
2.2 Годишно планиране (един макроцикъл)
2.3 Седмично планиране (един микроцикъл)
3. Цели на обучението и съдържание на тренировките
3.1 Основни правила на тренирането
3.2 Базисно трениране
3.3 Тренировки по обездка
3.4 Тренировки по прескачане на препятствия
3.5 Тренировки по крос-кънтри
3.6 Кондиционни тренировки
3.7 Тренировки на пистата или терена за галопиране
4. Участие в състезания по всестранна езда
4.1 Подготовка за състезание
4.2 Протичане на дълги изпитания (ССІ) по всестранна езда
4.3 Разглеждане на трасето за крос-кънтри
4.4 Минаване на ветеринарен преглед
4.5 Изпитание по обездка
4.6 Изпитание по крос-кънтри
4.7 Изпитание по прескачане на препятствия
5. Разтрениране и активна почивка
6. Отговорността на ездача
7. Основни насоки за строеж на трасета за крос-кънтри
7.1 Общи насоки и нива
7.1.1 Някои основни насоки за всички нива
7.2 Линия, план и измерване на трасето
7.3 Интензитет на скоковете – CIC и CCI
7.4 Насоки и препоръки
8. Алгоритъм за провеждане на състезание
ТРЕТА ЧАСТ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ДИСЦИПЛИНАТА ИЗДРЪЖЛИВОСТ – Ружа Недкова-Иванова
1. Общо за дисциплината издръжливост
1.1 Кратка история на дисциплината издръжливост
1.2 Дисциплината издръжливост в спорта
1.3 Предпоставки при ездача
1.4 Предпоставки при коня
1.5 Особености на екипировката и амуницията
1.6 Предпоставки за тренировки
1.7 Изисквания за общуване и отглеждане
2. Видове състезания по издръжливост
2.1 Състезания в България на национално ниво
2.2 CEI 1*
2.3 CEI 2*
2.4 CEI 3*, Балкански шампионати, Европейски и Световни
шампионати (4* и 5*)
3. Правила и наредби за участие и провеждане на състезания
4. Ветеринарен преглед на състезанията
5. Планиране на състезателния и учебно-тренировъчния процес
5.1 Дългосрочно планиране
5.2 Годишно планиране (един макроцикъл)
5.3 Месечно планиране (един мезоцикъл)
5.4 Седмично планиране (един микроцикъл)
6. Цели на обучението и съдържание на тренировките
6.1 Основни правила на тренирането
6.2 На млади коне 4–6 годишни
6.3 На опитни коне от 6 години и нагоре
7. Планиране на участие в състезание по издръжливост
7.1 Заявка за състезание
7.2 Транспортиране на конете
7.3 Денят преди състезанието
7.4 Денят на състезанието
7.5 Денят след състезанието
8. Период на активна почивка и възстановяване
9. Полезни съвети и насоки

Категория:

Описание

Описание

Учебникът Конен спорт – втора част е логическо и методическо продължение на първата част и в него са включени методиките на обучение в дисциплините прескачане на препятствия, всестранна езда и издръжливост.

В този учебник обобщаваме опита на водещите държави в конния спорт, нашите български традиции, личния ни практически опит и теоретични знания, за да представим една съвременна система за подготовка на коня и ездача в разглежданите дисциплини. Представяме както световния опит, така също знанията и личния ни опит като състезатели, треньори и международни съдии по конен спорт.

Сега все по-голямо значение се предава на съвременния учебно-тренировъчен процес, което доведе до неговото непрекъснато усъвършенстване. В настоящия етап на развитието на световния спорт борбата за извоюване на по-предни позиции е борба за внедряване на новостите в учебно-тренировъчната работа.

Непрекъснатият стремеж за усъвършенстване на спортната тренировка през последните години намери ярък израз в областта на тренировъчните натоварвания. Така както учебно-тренировъчният процес стана основен фактор в системата за подготовка на висококвалифицирани спортисти и коне, тренировъчните натоварвания са основен фактор за ефективността на спортната тренировка.

Сега високата ефективност на учебно-тренировъчния процес се осъществява главно по пътя на големите тренировъчни натоварвания, постигани основно с добре планирани участия в състезания. С оптималното съчетаване на величината и характера на натоварването се търси хармоничното свързване на отделните страни на подготовката при умело прилагане принципите на индивидуализацията и най-ефективни средства и методи за тренировка и възстановяване.

Настоящата разработка е предназначена за всички, които се интересуват от въпросите, свързани за конния спорт у нас – студенти в НСА „Васил Левски“, треньори, инструктори, състезатели, любители и деятели на конния спорт.

Най-искрено благодаря на БФКС за предоставената информация и оказаното съдействие при написването на този учебник.

За поръчки – 0893396360