Обучение конен спорт

Обучението в специалност „конен спорт“ се провеждат в Национална спортна академия „Васил Левски“, София. Това е единственото висше учебно заведение в България, което има акредитация да обучава и дава квалификация „Треньор по конен спорт“. В зависимост от времетраенето и квалификацията която се получава, обучението се провежда в три форми: