За Юри Вълев

Образование, квалификация и опит

През 1985 г. завършва ВИФ „Г. Димитров” (Национална спортна академия „Васил Левски“), София – специалност треньор по конен спорт, ОКС – магистър.
От 1985 г. до момента е съдия в дисциплините: прескачане на препятствия, всестранна езда и обездка.
От 2015 г. е стюард в дисциплината издръжливост.
От 1985 до 1987 г. е треньор по конен спорт в ДФС „Електрон”, Ст. Загора.
От 1987 г. е преподавател по конен спорт в катедра „Технически и ледени спортове“ на НСА „Васил Левски”.
През 1991 г. прави тримесечна специализация в Германия – в ездово училище в град Фирзен-Дюлкен.
От 1996 г. до 2012 г. е председател и треньор на Ездови клуб „Св. Георги”, директор и организатор на ежегоден Международен турнир по прескачане на препятствия „Св. Георги”.
От 1996 г. до момента е член на Управителния съвет на Българската федерация по конен спорт – председател на комисията за кадри – треньори и съдии.
От 2014 г. придобива научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка.
От 2016 г. заема академичната длъжност „Доцент”.
Автор е на книгите: „Анализ на допусканите грешки от коня и ездача при прескачането на препятствия“, „Основна обездка на коня“, „Ръководство за начално обучение на ездача по конен спорт“, „Ръководство за обучение на коня в конния спорт“, „Контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт“, „Теория и методика на обездката на коня“, „Усъвършенстване на подготовката на ездача и коня по прескачане на препятствия“ и над 30 статии в областта на конния спорт. Дисертационният му труд е с тема „Визуализирана методика за начално обучение по конен спорт“.
От 2017 г. е зам. Декан на Треньорски факултет в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Спортносъстезателна дейност

От 1972 до 1979 г. е състезател в ДФС „Берое”, Ст. Загора, и има много призови класации в дисциплините: прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда. Включен е в националния отбор по прескачане на препятствия.
През 1976 г. на Балканският шампионат в гр. Шумен е двоен Балкански шампион по прескачане на препятствия – индивидуално и отборно.
От 1976 г. е Майстор на спорта по конен спорт.
От 1985 до 1987 г. е треньор и състезател в ДФС „Електрон”, Ст. Загора.
От 1992 до 2009 г. е треньор и състезател в Ездови клуб „Св. Георги“, София.

Международен съдия по конен спорт

От 1988 г. е международен съдия по прескачане на препятствия. В момента е Ниво 3.
От 1999 г. е международен съдия по всестранна езда. В момента е Ниво 3.