За студенти НСА

Редовно или задочно следване за студенти.

Времетраене на обучението – 4 години. ОКС „Бакалавър“. Завършват с професионална квалификация „Треньор по конен спорт“. Получават Висше образование, което се признава в цял свят.