За инструктори

Курсове за инструктори по конен спорт.

Времетраене на обучението – 3 месеца. Курсистите трябва да имат минимум средно образование. Завършват с квалификация „Инструктор по конен спорт“. Получават правоспособност да работят в системата на БФКС и туристическия сектор.